OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD hiẹn tại break trend tăng phấ kl tăng h4. canh sell tại kl h4 phá sell về vùng ht tăng đợi tín hiệu đảo chiều buy lên đỉnh. hợp với mục tiêu dxxy hồi về sau đó tăng lên xh mình xác đinh theo hướng phía trrên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.