LHBB

AUDUSD- NGÀY 11/12/2019-Buy ngược sóng

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại khung W1 giá đã chạm trendline + price channel
Khung D1: Vẫn nằm trong sóng tăng, hoàn toàn có thể buy tại vùng cầu D1 với SL cực nhỏ và TP lớn
Điểm vào trên hình nhé mng