UnknownUnicorn4548749

AUDUSD- NGÀY 11/12/2019-Buy ngược sóng

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại khung W1 giá đã chạm trendline + price channel
Khung D1: Vẫn nằm trong sóng tăng, hoàn toàn có thể buy tại vùng cầu D1 với SL cực nhỏ và TP lớn
Điểm vào trên hình nhé mng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.