Thangtranfx

Phá vỡ mô hình vai đầu vai đang hướng đi lên

Giá lên
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD đã phá vỡ mô hình vai đầu vai. ngày hôm qua đã có một cây nến hồi.
Theo nhận định của tác giả giá sẽ đi lên tiếp cận trend phía trên trong mô hình sóng.

Bình luận