mmfxtrading

Phân tích AUDUSD tuần 19

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Trên khung tuần, xu hướng chính của AU vẫn là xu hướng giảm. Tuy nhiên trong tuần giao dịch vừa rồi chúng ta có thể nhận thấy AU gặp khó khăn trong việc tạo đáy thấp hơn trên khung tuần. Giá bật lên sau khi gặp support tại 0.75000 và tạo mô hình morning star formation.
Trên khung H1 chúng ta có thể thấy hàng loạt đỉnh và đáy cao hơn đã bắt đầu hình thành. Có thể chúng ta sẽ thấy AU pull back về vùng trendline giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.