LiZiLong

AUD/USD ANH EM CÂN NHẮC

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD đang trong vùng khó phân tích nhưng theo quan điểm cá nhân của mình vẫn là canh sell xuống ( mạo hiểm anh em nhé). Kèo này mạo hiểm là do giá đã hồi về key quan trọng của h1 nhưng với momen bán xuống lớn.
- Anh em canh hồi về vùng 0.72374 có tín hiệu thì sell xuống và chốt lãi ở 0.72050
- Phương án an toàn, anh em chờ giá hồi về 0.72050 xuất hiện tín hiệu tăng thì buy. hoặc giá hồi về 0.71650 canh buy anh em nhé! sang tuần có lẽ là chờ đợi aud cho an toàn. có kèo ngon là kèo EU nhé ae
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.