Thangtranfx

AUDUSD Giá lên

Giá lên
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD có thể tạo mô hình vai đầu vai và đi lên.

Bình luận