OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Khung tuần tạo ra tín hiệu giảm rất mạnh, cây PinBar khi tiếp cận vùng Supple Zone tuần cũ. (Vừa là cây Fakey)
Do đó ý tưởng Sell là hợp lý. TP R4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.