khoahuynh

AUDUSD - Sell in range

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD đang biến động sideway trong xu hướng giảm. Canh sell khi giá tiến tới vùng kháng cự
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.