nguyenhuuductrader

AUD/USD - Phá Trend xu hướng giảm,hình thành xu hướng tăng mới

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tiếp tục canh BUY tại các vị trí hồi về EMA 20,50 trên khung D1 và mức hỗ trợ trên H1
BUY tại vùng giá 0.72345 SL 0.71613 TP 0.73777
Đường giá nằm trên EMA 20 và 50,nằm trên đám mây KUMO,Phá trend xu hướng giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.