FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
27 lượt xem
0
Giá có thể đang hình thành sóng flat hoặc sẽ rớt thẳng xuống tạo sóng zigzag