kienneik87

Hoàn thiện sóng điều chỉnh tam giác chart D1 cặp tiền AUD USD

kienneik87 Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Sau 1 sóng đẩy, giá đang hoàn thiện sóng điều chỉnh dạng tam giác. Kỳ vọng một sóng đẩy tiếp theo khi kết thúc sóng E.
Bình luận:
Bài phân tích đầu tiên của mình tập tành post trên tradingview mà giờ xem lại thấy thật bồi hồi, giống kiểu vẽ đường cho giá chạy vậy. Lúc đó bán nhà theo phân tích thì đến giờ cuộc đời cũng có phần khác rồi T_T
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.