Nthieu

Long AUDUSD

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Long AUDUSD giá hiện tại. SL, TP như chart.
Không Long AUDUSD là có lỗi với tổ nghề.