FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Vào lệnh bán xuống. Usd hồi về cảm giác không mạnh lắm bán xuống tiếp. Bán xuống