NgocHaiPearlie

Thị trường ngày 17/07/2019: Xu hướng chính kỳ vọng USD tăng.

Giá lên
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Theo kỳ vọng USD tăng, các cặp tiền có khả năng mang lại lợi nhuận nhất là AUDUSD , USDJPY .