Nimble67493

đơi phá vỡ rồi bán thôi

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
bán nào mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dddddddddddddddddddddddddđ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.