Nimble67493

đơi phá vỡ rồi bán thôi

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
bán nào mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dddddddddddddddddddddddddđ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ

Bình luận