BuiQuangPhuc

Chờ sell Audusd

BuiQuangPhuc Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chờ sell Audusd tại vùng giá như hình.
*Lưu ý:Forex là một thị trường rủi ro và biến động liên tục nên tất cả nhận định chỉ mang tính chất khách quan và cá nhân. Hãy tính toán và cân nhắc khối lượng để bảo vệ tài sản của bạn.
Giao dịch đang hoạt động:
Sell tại vùng giá này. Stoploss 50pips

Trading is just a GAME, always keep taking it EASY, you'll be the WINNER.
---DST---