VFx-Fund

AUD/USD CHỜ DẤU HIỆU BREAKOUT

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- AUD/USD hiện tại có thể thấy AUD vẫn đang di chuyển trong vùng tích lũy Tam giác tăng, mn nên kiên nhẫn đợi dấu hiệu breakout và giao dịch theo xu hướng mới.
- Theo quan điểm mình sẽ đợi AUD đóng nến trên vùng 0.7065 để Long.

-Happy Trading-
*Lưu ý: Mọi phân tích dựa trên quan điểm cá nhân, không khuyến nghị vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.