FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nếu có 1 nến đi xuống đường trend thì lệnh có thể entry. Vị trí có thể như sau, Good luck!
Entry 0.75938
SL: 0.76391
Tp: 074868
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.