KTradervn

Nhận Định Xu Hướng AUDUSD (7/3 - 11/3)

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD/USD: Kế hoạch tuần sau
Buy Limit: 0.73000
SL: 60 pips
TP: 0.75300
Rủi ro: Trung bình
Khối lượng: Cân đối với tài khoản, tránh all in
- Cấu trúc: Giá đã breakout khỏi đỉnh gần nhất của H4, xác nhận cấu trúc tăng lớn cho khung ngày
- Momentum sóng: Sóng breakout có vol giảm dần, cho thấy lực mua chưa dứt khoát lắm
- Khuyến nghị: Chờ giá retest vùng breakout thì mua lên. Chú ý quan sát các mẫu hình nến pinbar , phân kỳ RSI , nến upthrust, mô hình 2 đáy, vai đầu vai ngược.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.