GKFXPrimeVN

AUD/USD – Lực Giảm Vẫn Đang Chiếm Ưu Thế

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Những diễn biến căng thẳng trong chiến tranh thương mại có thể sẽ khiến cặp tiền này giảm sâu hơn trong tương lai.

Tổng quan kỹ thuật:
• Xu hướng chủ đạo trên đồ thị Daily: Giảm
• Xu hướng trên đồ thị H4: Giảm
• Vùng kháng cự cần chú ý: Đường xu hướng giảm
• Vùng hỗ trợ cần chú ý: Xung quanh 0.68666
• Hướng đi kì vọng: Giảm

Cặp tiền AUD/USD đang cho thấy những tín hiệu tích lũy ngắn hạn xung quanh khu vực 0.68666 (đáy thấp nhất 4 tháng). Xét theo hành động giá, cặp tiền này nhiều khả năng sẽ phá đáy và tiếp tục giảm trong tương lai.

Để chắc chắn hơn, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán khi giá xuyên phá xuống phía dưới mức 0.68666 cùng với tín hiệu trúc lên của chỉ báo ADX .

Nếu thành công trong việc phá vỡ mức hỗ trợ 0.68666, cặp tiền AUD/USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu trung hạn tại 0.67472 (điểm thấp của ngày 3/1).

Ở chiều ngược lại, nếu giá xuyên phá lên phía trên đường xu hướng giảm, các nhà giao dịch sẽ cần theo dõi thêm những tín hiệu mới để có thể kết luận bước đi tiếp theo của cặp tiền này.

------------------------------------
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này là một hình thức truyền thông tiếp thị và không mang tính chất lời khuyên. Vì thế, Quý độc giả hãy suy xét đến khả năng thua lỗ khi sử dụng bài phân tích. GKFXPrimeVN sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản lỗ nào phát sinh khi Quý độc giả sử dụng bài phân tích này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.