huynhchau1106

AUDUSD, Chart H4, MÔ HÌNH MOOLAH, LỆNH SELL STOP

Giá xuống
huynhchau1106 Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD MÔ HÌNH MOOLAH ( Double Top đặc biệt) với các đặc trưng như:
1. Thị trường chạm vùng kháng cự 0.75400 2 lần
2. Lần chạm thứ 2 thấp hơn lần chạm đầu tiên 10 pips (gợi ý rằng thị trường đã đuối sức)
3. Có 22 cây nến ở giữa 2 lần chạm (trên 20 cây là tốt)
4. Thị trường xuất hiện 1 cây nến giảm giá sau lần chạm thứ 2 (tạo mô hình Evening Star Candlestick )
5. Giao dịch được thực hiện bằng 1 lệnh chờ Sell Stop đặt cách vài pip bên dưới cây nến giảm giá (sell stop tại giá 0.74846)
6. Cắt lỗ được đặt vài pip bên trên lần chạm đầu tiên
7. Chốt lợi nhuận tại vùng tiếp theo
8. Có rất ít hành vi giá ở khu vực bên trái.
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.