GKFXPrimeVN

Chiến thuật cho căp AUDUSD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cặp AUDUSD đang chịu áp lực xuống khá mạnh
Canh sell khi giá test lại vùng giá 0.7000 - 0.7050
Mục tiêu hướng đến 0.6900

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi đầu tư