GKFXPrimeVN

Chiến thuật cho căp AUDUSD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Cặp AUDUSD đang chịu áp lực xuống khá mạnh
Canh sell khi giá test lại vùng giá 0.7000 - 0.7050
Mục tiêu hướng đến 0.6900

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi đầu tư
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.