phanchanh

AUDUSD- short

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
TA: chir số báo xu hướng còn giảm mạnh, MA và BB đều cho xu hướng giảm. Kết hợp với sóng giảm ABC.
Đồng thời tin tức về chỉ số giá sản xuất tiêu cực đã khiến đội sell mạnh vượt qua ngưỡng hỗ trợ (màu xanh).
cùng với đó, các nhà đầu tư cược vào usd tăng giá vào sự kienejt háng 11 và GDP tối nay.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.