UnknownUnicorn7722570

Sell A/U

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
sau khi giá break Dz thì giá đã quay lại để kiểm tra, chỉ đơn giản là chúng ta sell thôi
Giao dịch đang hoạt động: dời sl entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.