Nimble67493

Mua lên thôi nào

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mua lên thôi nào. Nqyx biết lỡ giờ vò lại xs fhawngs thấp hơn nhưng vẫn vqof thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.