huan162

AUD/ USD 01->08/01/22 Phân tích theo PP Bob Volman

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xu hướng lớn là xh Tăng . GIá Và EMA đang tạo ra 1 cú nén chặt với đường kháng cự bên trên . Chờ giá đi đến điểm cuối cùng được 1 thanh giá lấp dầy ckhoangr hở còn lại để BUY lên .