huan162

AUD/ USD 01->08/01/22 Phân tích theo PP Bob Volman

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xu hướng lớn là xh Tăng . GIá Và EMA đang tạo ra 1 cú nén chặt với đường kháng cự bên trên . Chờ giá đi đến điểm cuối cùng được 1 thanh giá lấp dầy ckhoangr hở còn lại để BUY lên .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.