SinvestFX

Chiến lược giao dịch AUDUSD 14/3

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chiến lược giao dịch AUDUSD 14/3

Sell AUDUSD 0.7754 - 0.7791.
SL 0.7849
TP1: 0.7625
TP2: 0.7400


Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem bài phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình. Good luck!
✅ Ở Đây Chỉ Có Sàn Forex Uy Tín: https://sinvest.vn/broker

🇻🇳 Join Group Chat: https://t.me/SinvestGroup

🌏 Website: https://sinvest.vn | Follow Fanpage: http://fb.com/sinvestvn

Bình luận