OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
vẫn kiên định với nhận định tuần trước