nguyenhuyphu

Audusd tăng hay giảm

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Audusd đã phá đường xu hướng giảm chờ giá hồi về vùng hỗ trợ có tín hiệu nến đảo chiều.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.