ngobao1975

Xu hướng AU từ 21/4

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AU đang di chuyển trong kênh giá tăng, giá đã chạm biên trên của kênh giá và đang điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ 0.708-0.710 , tại vùng này nếu có tín hiệu nến PA xác nhận tăng thì vào BUY và mục tiêu giá sẽ chạm vùng kháng cự 0.724-0.728 đồng thời cũng là vùng biên trên của kênh giá.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá đã chạm trend biên dưới của kênh giá vùng hỗ trợ 0.708-0.710. Và break out khỏi vùng hỗ trợ. Hủy ý tưởng này.