ngobao1975

Xu hướng AU từ 21/4

ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AU đang di chuyển trong kênh giá tăng, giá đã chạm biên trên của kênh giá và đang điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ 0.708-0.710 , tại vùng này nếu có tín hiệu nến PA xác nhận tăng thì vào BUY và mục tiêu giá sẽ chạm vùng kháng cự 0.724-0.728 đồng thời cũng là vùng biên trên của kênh giá.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã chạm trend biên dưới của kênh giá vùng hỗ trợ 0.708-0.710. Và break out khỏi vùng hỗ trợ. Hủy ý tưởng này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.