tradafx

Đợi xuất hiện cơ hội mua với AUDUSD

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng.
Sau khi phá Key level 0.73200 thì giá có động thái hồi lại vùng này để retest.
Đợi xuất hiện các mẫu hình mua vào tại đây để giao dịch với AUDUSD .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 0.74800.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.