MrN_PhuNhan

buy limit AUDUSD, R4

Giá lên
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Bình luận: H1 đang phản ứng mạnh sau khi chạm entry, tín hiệu tốt
Bình luận: tín hiệu H1 quá đẹp. có thể mua luôn hoặc canh mua nhé
Bình luận:
Đóng lệnh: dừng lỗ: bị stophunt rồi ae ạ. giá hít sl xong bật lên . quá nhọ

Bình luận