SinvestFX

Chờ Buy AUDUSD khi giảm điều chỉnh

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Quan sát thấy nến W1 tuần này tăng rất mạnh và bóng nến rất ngắn (thể hiện việc phe mua chiếm ưu thế hoàn toàn từ đầu tuần đến cuối tuần), bao trùm 4 nến W1 giảm trước đó.

Tín hiệu nến cho thấy rằng trong ngắn hạn 1-2 tuần tiếp theo chiến lược chờ BUY được ưu tiên.

Trên khung H4, chờ AUDUSD điều chỉnh về các mức Fibonacci Retracement và quan sát tín hiệu nến đảo chiều để BUY.

Ưu tiên vùng Fibo 50 – 61.8, tức là vùng giá 0.6755 – 0.6775.
Stop loss tại 0.6666, take profit tại 0.6920.

Lưu ý: Nếu AUDUSD chưa giảm điều chỉnh ngay mà tăng thêm một đoạn mới điều chỉnh => chỉnh lại thước Fibonacci Retracement .

Good luck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.