CuongNguyen1986

Au đã phản ứng tốt với vùng kháng cự rất mạnh (0.801-0.809)

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tất cả các đồng GB, EUR, AUD, NZD đều phản ứng tích cực với vùng kháng cự mạnh trên khung thời gian Daily. Các cặp đều cho tín hiệu để canh sell bởi việc giá đã phá những vùng hỗ trợ nhỏ bên dưới.

Đối với cặp AUDUSD canh bán nhẹ ở vùng 0.799 - 0.800, nhồi thêm nếu giá phá 0.792 và tạo vùng kháng cự mới ở khu vực này, vùng chốt lời sâu nhất dự tính là 0.778 - 0.776. Chú ý: Do cây nến daily quá đẹp + vùng supply ở trên còn rộng nên rất dễ quét giá lên vùng 0.805-0.809 khi có tin mạnh. Vì thế việc đi tiền là rất quan trọng, ở khu vực giá hiện tại chỉ nên sell nhẹ thăm dò, khi giá tạo khu vực kháng cự mới ở dưới dự tính là 792 khi đó có thể vào khối lượng lớn với Sl ở mức chấp nhận.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.