OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Canh bán theo xu hướng chính
Take profit 3R tại vùng 0.729
Nếu giá phá 0.7296 có thể xác nhận xu hướng tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.