GKFXPrimeVN

AUDUSD, đảo chiều ấn tượng!

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Có lẽ USD đã đến lúc phải kết thúc đà tăng dài dù bị ảnh hưởng của chiến tranh thương mại. Một phần bởi trong cuộc bầu cử thủ tướng Austraylia mới đây, ông Scott Morrison đã tái đắc cử. Điều này khiến đồng AUD tăng so với USD trong hôm nay. Nếu để thuận lợi hơn, anh em nên chờ đến khi giá break out đường trend xuống mới vô lệnh BUY. Chiến lược như hình, anh em tham khảo nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.