WAVETRADER-LINH

AUDUSD Nhận định theo sóng Elliott tuần 20/1 -> 24/1

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Quan sát khung thời gian tuần dễ dàng nhận ra trendline giảm đã gãy => Xu hướng hiện tại tăng
- Khung D1 + H4 cho ta một kênh giá tăng => Kịch bản sóng hướng tới là tăng
- Ở đây kịch bản sóng Elliott chọn là mô hình sóng chéo khởi đầu với cấu trúc là 3-3-3-3-3
- Sóng 4 đang hình thành => Điểm dừng chân tiềm năng là vùng hợp lưu giữa Fibonacci + hợp lưu Trendline tăng giảm
Khuyến nghị: BUY tại 0.68200, SL tại điểm phá vỡ quy tắc sóng