WAVETRADER-LINH

AUDUSD Nhận định theo sóng Elliott tuần 20/1 -> 24/1

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Quan sát khung thời gian tuần dễ dàng nhận ra trendline giảm đã gãy => Xu hướng hiện tại tăng
- Khung D1 + H4 cho ta một kênh giá tăng => Kịch bản sóng hướng tới là tăng
- Ở đây kịch bản sóng Elliott chọn là mô hình sóng chéo khởi đầu với cấu trúc là 3-3-3-3-3
- Sóng 4 đang hình thành => Điểm dừng chân tiềm năng là vùng hợp lưu giữa Fibonacci + hợp lưu Trendline tăng giảm
Khuyến nghị: BUY tại 0.68200, SL tại điểm phá vỡ quy tắc sóng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.