linkphan1995

Mua vào AUDUSD tại cản fibonacci 61.8

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mua tại điểm fibonacci 61.8
Kỳ vọng R:R = 5
Điểm SL = 2% tài khoản
Điểm TP cản Fibonacci 38.2 + Fibo 38.2