TungFondex

AUDUSD còn giảm đến bao giờ ???

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD giảm liên tiếp trong vòng 10 tháng qua và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều người có thể cho rằng hiện tại đang là thời điểm tốt để BUY AUDUSD . Tuy nhiên, AUDUSD sẽ phải giảm rất nhiều nữa trước khi có dấu hiệu tăng trở lại. Ít nhất là AUDUSD còn phải giảm tiếp 200-300 pips.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.