Tam_Kyo

AUD/USD có thể tăng lên mức 0,6525

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Thứ Sáu tuần trước (29 tháng 9, AU gioa dịch ở mức 0,6435), với quan điểm điểm rằng AU “có khả năng vẫn giao dịch trong phạm vi từ 0,6360 đến 0,6480”. AUD sau đó phục hồi mạnh mẽ lên mức cao 0,6501 trước khi quay trở lại và kết thúc ngày tăng nhẹ ở mức 0,6435 (+0,11%).

Động lượng tăng nhẹ và có cơ hội để AUD kiểm tra mức kháng cự chính tại 0,6525. Ở giai đoạn này, còn quá sớm để biết liệu AUD có thể vượt lên trên mức này một cách rõ ràng hay không. Mặt khác, việc vi phạm mức 0,6360 (mức 'hỗ trợ mạnh') có thể mở ra một mức tăng mạnh mẽ hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.