GKFXPrimeVN

AUDUSD, hết giai đoạn tích lũy, mua thôi!

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD vì chịu ảnh hưởng bởi thương chiến giữa Mỹ & TQ nên giảm sâu. Hiện tại cả 2 bên đang tìm cách giảm căng thẳng vì thế cặp tỉ giá này tăng mạnh trở lại. Ở H1 ta thấy AUDUSD tạo ra một mô hình tam giác tăng và sẵn sàng phá vỡ tam giác này bất kỳ lúc nào. Chiến lược như hình, anh em tham khảo nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.