FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Giá đang tiến tới hỗ trợ của nó ở mức 0.7142 ,nơi nó có khả năng bật trở lại mức kháng cự tại 0.7179