nguyenanhquan1

AUDUSD

Giá xuống
nguyenanhquan1 Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD sell limit

mình đặt limit cặp này tại khung m5, nhưng do tradingview họ không cho xuất bản ý tưởng dưới nhỏ hơn khung m15 nên đành chịu vậy

sell limit ngay tại đỉnh 0.71122, cũng là fibo 50 kéo từ đỉnh cao nhất xuống là điểm sell hợp lí
stop loss của mình dưới fibo 618 là điểm dừng lỗ quen thuộc của mình.

entry limit 0.71122

sl 0.71248

tp 0.70672

RR 3.5

Note: rời SL thông minh, cắt lỗ tuyệt đối, cân nhắc rời dừng lỗ khi giá chạm lại vùng 50 ( 0.70907)
Bình luận:
kèo này dừng lỗ nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.