HungRSI

Đường xu hướng

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tôi cho rằng giá sẻ vận động theo 2 đường xu hướng như hình. Kháng cự H4 ở vị trí 0.75321 sẻ quyêt định xu hướng tiêp theo. Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.