Trader_OMS

AUDUSD short

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Do you think the same as me? Leave your comments below
Giao dịch đang hoạt động: great

Bình luận