ngobao1975

Xu hướng AU từ 6/1

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AU đang trong kênh giá tăng, giá đã chạm biên trên của trendline và cho đỉnh tại vùng kháng cự. Chờ sell và TP/ SL như trên chart

Lưu ý: Những phân tích trên chỉ theo quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên hay khuyến khích đầu tư theo nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ.
Đây chỉ là thông tin để các bạn tham khảo, học tập. Chúng tôi khuyên bạn hãy nghiên cứu, đánh giá và nhận thức được các rủi ro tìm ẩn. Cần thêm thông tin vui lòng liên lạc với tác giả. **********************************************