URIFX

@AUDUSD => Chờ buy

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nếu giá rớt thêm 1 đoạn nữa, mình sẽ buy vào.