MinhDucPham

Sell setup AUDUSD

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Trên khung ngày, xu hướng chính của AUDUSD đang là xu hướng giảm. Chúng ta đã tạo được một đỉnh mới thấp hơn hôm 16.2. Mình kì vọng AUDUSD sẽ tạo đáy thấp hơn trong một vài ngày tới
Trên khung H1, giá đã break qua trendline phía dưới, sau đó quay lại test đường trendline này và hình thành cây nên doji ở vùng trendline + key level.
Lệnh bán với Risk/Reward 1:2.45 . Stoploss được đặt cách đỉnh cũ 15PIPS. Target là 0.77500
Bình luận: Đóng lệnh trade với +49 PIPs

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.