GKFXPrimeVN

AUDUSD, có tăng theo vàng?

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Với chính sách "hoãn" tăng lãi suất của FED, USD đã có sự giảm nhẹ so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ. AUDUSD có lẽ là cặp tỉ giá tăng ít nhất. Tuy nhiên chúng ta có thể hy vọng vào một sự bức phá trong thời gian tới với mô hình "VAI - ĐẦU - VAI" và sự hỗ trợ của XAU . Úc là quốc gia xuất khẩu vàng hàng đầu nên sự tăng của vàng có thể tác động tích cực đến AUD. Chiến lược như hình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.