PKTeam

AUDUSD: Phá đường Cổ về Supplyzone!

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUD tiếp tục chịu nhiều áp lực từ động thái RBA phát ra tín hiệu cắt giảm lãi suất
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.